Миомир Дејановић

Илустрације

ИЛУСТРАЦИЈА ЗА БИЛТЕН 38. ФЕСТИВАЛА ДРАМСКИХ АМАТЕРА ЈУГОСЛАВИЈЕ

ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ДИПЛОМЕ (ШТАМПАНО У СКЛОПУ КОНТРОЛНИХ ЗАДАТАКА УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА)

ВАИСТИНУ!

ИЛУСТРАЦИЈА ЗА НАСЛОВНУ СТРАНУ "ШИПКА", ЧАСОПИСА ЗА ХУМОР И САТИРУ.